Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

TİKİNATEA.COM SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu 'site kullanım şartları'nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Zambak Sokak, Zambak Apartmanı No.3/1 Dikilitaş Beşiktaş adresindeki Selin Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasının (ფირმა) malıdır ve onun tarafından işletilir. სიზლერ ('Kullanıcı') sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; ბაგლი ოლდუღუნუზ იასალარა გორე სოზლეშმე იმზალამა ჰაკკინა, იეთქისინე ვე ჰუკუკი ეჰლიეტინ საჰიპ ვე 18 იასინ დაზერინდე ოლდუღუნუზუ, ბუ სოზლეშმეი ოკუდუღუნუზუ, ანლადიღინიზ ვე ძველ იასანუზლეშ lırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu საიტი ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülülüklerig, dilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerin beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde, ha bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını აქსი ჰალდე ვე 3. nda hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, საიტი içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, კანუნა aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıgan, მაშ, სალნლიქირნცი en, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site' Yetkilileri, bu tur hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site'de yer alan ünvan, işletme adı, marka, პატენტი, ლოგო, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları საიტი işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilıoluplut ugilisine dir. İşbu Site'nin ziyaret edilmesi veya bu Site'deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site'de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir ინტერნეტ საიტიsinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. გიზლი ბილგი
3.1. Firma, საიტი üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, მისამართი, ტელეფონი numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, site'nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu vemografik bilgilerini iestirii ya da baalus ına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profile uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının ზორუნლუმაკლარმაყლაჩირმი.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "MÜMKÜN OLDUĞU" TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA MÜMKÜN OLDUĞU HİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ , KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, საიტი ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mucbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve ინტერნეტ arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerıdakülac. ) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

იშბუ სოზლეშმე შარტლარინდან ბირი, ქისმენ ვეია ტამამენ გეჩერსიზ ჰალე გელირსე, სოზლეშმენინ გერი კალანი გეჩერლილიგინი კორუმაია დევამ ედერ.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

ფირმა, დილედიგი ზამან სიტედე სუნულან ჰიზმეტლერი ვე იშბუ სოზლეშმე şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. ტებლიგატი
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tum bildirimler, Firma'nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta მისამართი vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği მისამართი geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu მისამართი yapılacak tebligatların ecaderğli.

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ქაიმელური 610. დილეჩე ოლუფ, კულანიცი ბუ კაიტლარა იტირაზი ეტმეიეცეღინი ქაბულ ედერ.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (მერკეზ) ადლიესი მაჰკემელერი ვე იკრა დაირელერი იეთკილიდირი.